آئین نامه ارائه تسهیلات و امتیازات

مقدمه

به منظور رسیدن به از اهداف تعیین شده در فصل دوم اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان تسهیلات و امتیازات زیر به اعضا ارایه می گردد. تا گامی موثر در دستیابی به امر مهم پژوهشی باشد. اعضای باشگاه برحسب مورد با تشخیص و تصویب شورای باشگاه از تسهیلات برخوردار می‌شوند:

الف-تسهیلات عمومی:

ماده 1: معافیت از پرداخت تا 30% شهریه كل برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانش آموزان سما و بر اساس میزان فعالیت عضو در هر سال تحصیلی.

ماده 2: پر داخت هزینه ی ثبت نام ،در یك دوره آموزشی یا پژوهشی از قبیل دوره های كامپیوتر، زبان خارجه و... فقط یكبار در طول هر دو سال عضویت.

تبصره 1: سقف پرداخت هزینه ثبت‌نام این قبیل دوره‌ها حداكثر برابر 20% شهریه ثابت رشته تحصیلی شخص متقاضی تسهیلات می باشد.

تبصره 2: دوره های آموزشی فوق شامل دوره های غیر علمی و آمادگی (از قبیل كلاسهای كنكور، آموزش رانندگی، آموزش نقاشی و ... ) نمی باشد.

ماده3: اعطای وام به اعضای فعال در موارد زیر با توجه به تخصیص و نیاز عضو

الف) وام برای چاپ و نشر آثار پژوهشی مصوب تا 50% هزینه مورد نیاز برای حداكثر 5% اعضا

ب) وام پژوهشی حداكثر به میزان 50% هزینه طرح پژوهشی مصوب (این وام برای آن دسته از پروژه هایی است كه دارای نوآوری بوده و اهمیت اجرایی آن به تصویب نهایی باشگاه رسیده باشد.)

تبصره 3: پرداخت سهمیه وام‌های ماده 3 از طریق صندوق رفاه دانشجویان و طبق ضوابط آن صندوق و با معرفی اعضا به آن صندوق می باشد. این قبیل وامها علاوه بر وام هایی است كه عضو می تواند از آن صندوق دریافت كند و بازپرداخت آن بدون بهره و كارمزد بوده و از طریق زمانی حداكثر تا تاریخ فارغ التحصیلی عضو باید مستهلك شود.

 ماده 4: اولویت در استخدام به عنوان عضو هیات علمی و كارمندی برای كسانی كه حداقل یك دوره دو ساله عضو باشگاه باشند.

ماده 5: مساعدت در تشرف سالانه تعدادی از اعضای فعال به مكه معظمه و دیگر عتبات عالیات با پرداخت حداكثر تا 25% هزینه سفر از سوی باشگاه و براساس میزان فعالیت عضو.

 

ب) تسهیلات پژوهشی

ماده 6: اعضای فعال هر واحد توسط شورای دفتر رتبه بندی گردیده و به منطقه معرفی می گردند، شورای پژوهشی منطقه اعضای فعال هر منطقه را رتبه بندی نموده و به باشگاه مركز معرفی می نماید. شورای باشگاه پس از ارزیابی و رتبه بندی اعضاء فعال معرفی شده نفرات اول تا چهارم را تعیین می نماید. در هر مرحله طبق جدول ذیل انواع سكه های بهار آزادی یا معادل ریالی اعطا می گردد.

چهارم

سوم

دوم

اول

 رتبه

  رده

ربع سكه

نیم سكه

سه چهارم سكه

یك سكه

واحد دانشگاهی

نیم سكه

یك سكه

یك و نیم سكه

دو سكه

منطقه

یك سكه

دو سكه

سه سكه

چهار سكه

كل دانشگاهها

تبصره 4: جوائز منتخبین طی مراسمی به ترتیب در واحد توسط ریاست واحد،در منطقه توسط ریاست منطقه و در دانشگاه توسط ریاست عالیه دانشگاه اعطاء خواهد شد.

تبصره­ی­5- هزینه های مربوط به این بند به ترتیب از بودجه واحد دانشگاهی، منطقه ودانشگاه تامین خواهد شد.

تبصره6: تعداد نفرات برگزیده بر حسب تعداد اعضاهر واحد طبق جدول ذیل اعلام می گردند.

 

تعداد اعضای كل در واحد دانشگاهی

تعداد عضو برگزیده

مناطق

تعداد عضو برگزیده

در سطح كشوری

زیر 100 نفر

یك نفر

مناطق 6و11

یك نفر

چهار نفر

بین 100 تا 250 نفر

دو نفر

مناطق 5، 9 و 19

دو نفر

بین 250 تا 400 نفر

سه نفر

مناطق 1،3و7

سه نفر

بیش از 400 نفر

چهار نفر

مناطق 2،4 و 8

چهار نفر

 

ماده 7: اعضایی كه مقالات آنها به شكل سخنرانی علمی و یا پوستر در همایش های بین المللی پذیرفته می شود حداكثر تا 60% مبلغ پرداختی به اعضای هیات علمی (طبق بخشنامه‌های حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه) برای خرید بلیط هواپیما، ثبت‌نام و پرداخت عوارض خروج از كشور به شكل بلاعوض برحسب كشور برگزار كننده، سطح علمی مقاله و كنفرانس به پیشنهاد رئیس دفتر باشگاه واحد دانشگاهی و تایید معاونت پژوهشی واحد دانشگاهی به ستاد مركزی باشگاه پژوهشگران جوان معرفی می گردند تا پس از تصویب معاونت پژوهشی و فناوری ستاد مركز ی باشگاه و تایید شورای مركزی باشگاه پژوهشگران جوان، به ارایه كننده مقاله پرداخت گردد.

تبصره 7: هر عضو می تواند در طول دوره عضویت حداكثر 2 بار از تسهیلات این ماده بهره مند گردد.

تبصره 8: برای مقالاتی كه به صورت پوستر پذیرفته میشود، 50 درصد تعرفه پرداختی برای مقالات به شكل سخنرانی خواهد بود.

تبصره 9: ارایه این تشویق ها به شرط چاپ مقاله یا چكیده آن در مجموعه مقالات همایش بین المللی به نام باشگاه پژوهشگران جوان میسر است.

ماده 8: به اعضایی كه مقالات آنها به صورت سخنرانی علمی در همایش های معتبر داخلی پذیرفته شده و در مجموعه مقالات همایش با  ذكر نام باشگاه پژوهشگران جوان چاپ شود حداكثر تا مبلغ ریالی سه روز مأموریت اداری كه به عنوان یك عضو هیات علمی با رتبه علمی استادیار تعلق می گیرد، به پیشنهاد رئیس دفتر باشگاه واحد و تایید معاونت پژوهشی واحد دانشگاهی به ارایه كننده مقاله به عنوان تشویق پرداخت می شود. اگر این قبیل مقالات بصورت پوستر پذیرفته شوند مبلغ پرداختی تا 50% مبلغ قید شده خواهد بود.

مبلغ مذكور فقط قابل پرداخت به یك مقاله در هر وهمایش می باشد.

تبصره 11: هر عضو می توند در هر سال تحصیلی حداكثر 2 بار از مفاد این ماده بهره مند گردد.

ماده 9: به منظور تشویق و پیشبرد امر پژوهش به مقالاتی كه در مجلات معتبر علمی  مندرج در فهرست بین المللی ISI بنام باشگاه پژوهشگران جوان منتشر شود تا دو سكه بهار آزادی یا معادل ریالی آن پرداخت می گردد.

ماده 10: به مقالات با مشخصات ماده 9 كه در مجلات معتبر علمی –پژوهشی داخلی به چاپ برسد حداكثر یك سكه بهار آزادی یا معادل ریالی آن به عنوان تشویق پرداخت می گردد.

ماده 11: در هر سال تحصیلی حداكثر مبلغ 000/200 ریال (معادل بیست هزار تومان) به عنوان هدیه خرید كتاب بر حسب مقطع تحصیلی و دستور العمل مصوب شورای مركزی باشگاه پژوهشگران جوان به اعضا پرداخت می شود.

ماده 12:اولویت استفاده از تسهیلات كتابخانه ها، مراكز تحقیقاتی و آزمایشگاهی مستقر در كلیه واحد های دانشگاه آزاد اسلامی و نیز استفاده از امكان دسترسی به اینترنت (به طور رایگان) با ارایه كارت عضویت باشگاه پژوهشگران جوان

ماده 13: اعطا تسهیلات مالی و اداری جهت خریداری كتابهای تالیف یا ترجمه شده اعضاء مطابق با مصوبات شورای مركزی باشگاه پژوهشگران جوان.

ماده 14: به كار گیری اعضاء در اجرا ی طرحهای پژوهشی اساتید بعنوان دستیار محقق یا همكار طرح با توجه به رشته تحصیلی و به تشخیص مجری طرح به شرح ذیل:

الف - در طرحهای تا سقف 15000000(پانزده میلیون )ریال حداقل یك عضو.

ب - در طرحها ی تا سقف 30000000(سی میلیون )ریال  حداقل دو عضو.

ج – درطرحهای بیش از 300000000(سی میلیون )ریال تعداد اعضاء با توافق مجری طرح و دفتر باشگاه تعیین می شود.

تبصره 12: شركت اعضاء در طرح های پژوهشی این بند كلاً به صورت افتخاری بوده و در صورت لزوم حد اكثر با پرداخت حق الزحمه متناسب با در جه علمی عضو خواهد بود.

ماده 15: اولویت پر داخت كمك هزینه  به رساله ها و پایان نامه ها ی دانشجویی از محل بودجه پژوهشی واحد ها به اعضاء باشگاه.

 ماده 16: به منظور صرفه جویی و شركت هرچه بهتر و موافقیت آمیز تر تیم های شركت كننده از دانشگاه آزاد اسلامی در مسابقات علمی بین المللی همانند مسابقات ربوكاپ و ... مقرر گردید از این پس كلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی كه علاقمند به شركت در این قبیل مسابقات بین المللی خارج از كشور هستند در مسابقات داخلی دانشگاه آزاد اسلامی و یا مسابقات داخلی (درسطح كشوری) شركت نموده و دارندگان مقام های اول تا سوم آن به مسابقات بین المللی اعزام گردند.

تبصره 13: هماهنگی برگزاری این قبیل مسابقات به عهده باشگاه پژوهشگران جوان (ستاد مركزی) می باشد.

تبصره 14: نحوه اعزام به مسابقات و اعطای تسهیلات به برندگان این مسابقات مطابق آئین نامه ای كه به تصویب ریاست دانشگاه خواهد رسید تعیین می گردد.

ماده 17: آن دسته از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان كه فارغ التحصیل گردیده و یا دانشجوی دانشگاههای دولتی هستند می توانند مستقیماً به عضویت ستاد مركزی باشگاه پژوهشگران جوان در آیند و كلیه تسهیلات مندرج در این آیین نامه را از این مركز دریافت دارند.

تبصره 15: هزینه های مربوط به ماده 17 مستقیماً از محل بودجه معاونت پژوهشی سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت می گردد.

ماده 18: مبالغ پیش بینی نشده در آئین نامه و درصد  افزایش موارد فوق به صورت سالیانه در شورای باشگاه تدوین و جهت تصویب به هیات امنا ارائه خواهد گردید.

ماده 19: هزینه تسهیلات عمومی مندرج در ماده 1، 2 و 5 از ردیف هزینه های آموزشی (كد 5212) واحد دانشگاهی و هزینه های مندرج در ماده 7، 8 و 10 از ردیف هزینه های پژوهشی واحد (كد 5213) و هزینه های مندرج در ماده های 9، 11 و 13 از محل بودجه باشگاه قابل پرداخت می باشد.

این آئین نامه در 19 ماده و 15 تبصره در جلسه هیات امنا مورخ 27/4/85 بازنگری و جایگزین آئین نامه جدید تسهیلات می گردد و از تاریخ 1/8/85 لازم الاجرا می‌باشد.